തുടർച്ചയുണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട് അതുപോലെ പഴയ കഫക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ എളുപ്പവഴി. 😱

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ കഫക്കെട്ട് എന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മുതൽ ദുരന്തര വരെ എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കഫക്കെട്ട് എന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയും ബുദ്ധിമുട്ടിനെയാണ്ജനറലായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഫംകെട്ട എന്നത്.

   

കഫക്കെട്ടും കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കഫക്കെട്ട് എന്നത് അവർക്ക് തുപ്പിക്കളയാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും കഫകെട്ട് അനുഭവപ്പെടുക. പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിൽ തരംതിരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.കാലാവസ്ഥയിൽ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജലദോഷവും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തിൽ കഫം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ശ്വാസ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആളുകളിൽ ഇത് ശ്വാസംമുട്ട് അതുപോലെതന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഇത് കഫംകെട്ട് മോചിച്ചു എന്ന് അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കഫം മഞ്ഞനിറത്തിൽ ആകുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് കൂടി കലരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡബ്ലിയു ബി സി കൗണ്ട് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് പഴത്തിന്റെ അംശം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അത് മഞ്ഞനിറത്തിൽ ആവുകയുംമഞ്ഞനിറത്തിൽ ആകുന്ന കഫം കിട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കഫം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നായിരിക്കും അലർ ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ പൊടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തോട് ആയിരിക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.