ഫാറ്റി ലിവർ പരിഹരിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ..😱

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്നത് പലപ്പോഴും ഫാറ്റ് ലിവറിന്റെ കാരണങ്ങൾ . പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഫാറ്റ് ലിവർ മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമ്മുടെ അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലയും ഭക്ഷണശീലവും വ്യായാമ കുറവും തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. സാറ്റിലിവർ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി തന്നെയായിരിക്കും അമിതവണ്ണം പ്രമേഹം ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നില മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഉപയോഗം എന്നിവയെല്ലാം.

ഇന്ന് ഫാറ്റി ലിവറിനെ കാരണമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപിക്കുന്നവരിലും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും വളരെയധികം ആയിത്തന്നെ ഇന്ന് ലിവർ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ലിവർ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറും രണ്ടാമതായി നോൺ ആൽക്കഹോളിക്ക് ഒന്നാമത്തെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ലഹരി വസ്തുക്കളും മദ്യപാനവും തന്നെയായിരിക്കും.

എന്നാൽ രണ്ടാമത്ത നോൺ ആൾക്കഹോളിക് സാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമീകരണങ്ങളും തന്നെയായിരിക്കും. കരളില്‍ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നതോടൊപ്പം കരോൾ കോശങ്ങൾക്ക് നേർവിക്കം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്തരത്തിൽഫാറ്റിലിവർ എന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…