കൃമികടി മാറുവാൻ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം🤔

മുതിർന്നവർ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും വരെ ശല്യം അനുഭവിക്കാത്തവർ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും മിക്ക കുട്ടികളിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും വിറകടിയുടെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ചുരുക്കം ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നാം വിളിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ കാരണം പ്രതിവിധിയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്ന ഇത്തിരി പോന്ന ഈ വിരകൾ.

   

അല്ലെങ്കിൽ കൃമികൾ എന്നൊക്കെ നാം വിളിക്കുന്ന ഈ ശല്യക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണവും പ്രതിവിധിയും പറയുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. രാത്രിയിലാണ് കുഞ്ഞു ക്രമികൾ വൻകുടലിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരം നടത്തിയ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും സർക്കീട്ട് അടിച്ചു ചറപറ നിറയ്ക്കുന്നത് ആ സമയത്തിനുള്ള കടിയും സഞ്ചാരവും ഒക്കെ കാരണം പാതിരാത്രിയിൽ കൃമികടിച്ച് ഉറക്കം പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എടുത്ത്.

അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ വരെ എത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ട്.വിരശല്യം അമ്മമാരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിരശല്യം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാതെ പലപ്പോഴും വീട്ടമ്മമാർ പറയാറുണ്ട് ഇനി മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമാകുമോ മരുന്നു കൊടുത്താൽ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം രാത്രിയിൽ കൊടുക്കാമോ.

അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ വീര ഒരു ഭീകരജീവിയായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. വെളുത്ത നൂല് പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധ കുട്ടികളുടെ വൻകുഴലിലെ വിര ശല്യം ഉള്ളവരിൽ ജീവിക്കുന്നത് ചൊറിയുമ്പോൾ മുട്ട നഖത്തിൽ പറ്റുകയും കുഞ്ഞു നഖം കടിക്കുമ്പോൾ മുട്ട വയറിനുള്ള എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.