പലർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചൊറിയണം അല്ലെങ്കിൽ കടിത്തുവാ ഞെട്ടിക്കും ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും വളരെയധികം ഔഷധത്തോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ചൊറിയണം അഥവാ കൊടിത്തൂവന്നത് ഇതിനെ വളരെയധികം ഔഷധഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ചെറിയ പലരും വളരെയധികം ദേഷ്യത്തോടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇല ഒന്ന് ശരീരത്തിന് സ്പർശിച്ച അവിടം ചൊറിയുന്നത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലർക്കും .

   

ഈ സസ്യത്തെ അത്രഇഷ്ടമല്ല.കഞ്ഞി തുമ്പ കടി തുമ്പ കൊടുത്തു വാ ചൊറിയണം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് തൊട്ടാൽ നല്ല വേദനയോടു കൂടി ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മഴക്കാലത്താണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നതും ഇത് തൊട്ടാൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെ കാരണം അതിന്റെ ഇലയിലും തണ്ടിലും എല്ലാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മുള്ളുകൾ ഉള്ളതാണ്. മുള്ളുകൾ വഴി നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ .നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക്അസയിൻ കോളിംഗ് .

ഫോമിക് ആസിഡ്സിറോടോണിക്കൊ മുതലായ കെമിക്കൽനമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും.അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേദനയോടെ കൂടി ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ മതിയാകും ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് കഴുകാറ്.അപ്പോൾ തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതായിരിക്കും.a ഇതിൽ ധാരാളമായി പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ സോഡിയം എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ധാരാളം ആന്റി പലരും ഇന്ന് മെഡിസിൻ സപ്ലിമെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം ഔഷധസസ്യങ്ങളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. ധാരാളം അമിനോ അസിസ്ഡുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *