തുലാം മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ14 ദിവസം വരെ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

തുലാം മാസം ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു തുലാമാസം കൂടി കടന്നു വരികയാണ് മറ്റൊരു മലയാളമാസം കൂടി കടന്നു വരികയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവളരെ തികഞ്ഞെട്ടൽ ഉള്ള വാക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തുല മാസത്തിൽ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ വളരെയധികം സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ച് .

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെയധികം ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് വില നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ പരിചയ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭരണിനക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭരണി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പരിചയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽഅതായത് തുലമാസം മുതൽ പതിനാലാം തീയതി വരെ രണ്ടാഴ്ചകാലം അതായത് ഒക്ടോബർ 31 വരെയുള്ള സമയം .

   

വലിയ രീതിയിലുള്ള മനപ്രയാസങ്ങളും ആയുരാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പ്രിയ സുഖങ്ങൾ വന്നാൽ പോലുംവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് വളരെ അപകടകരമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ 14 ദിവസം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരെ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും .

വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രമാണ്. അവരുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന പല പരാജയങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടികളും തോൽവികൾ ഇവർ ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചവരിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ തുറന്നടിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതിലൂടെ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *