കൂർക്കംവലി തമാശ എടുക്കരുത് ഇത് മരണകാരണമായി മാറും…

എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്.പുകവലി മദ്യപാനം ട്രക്ക് ഡ്രസ്സ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിസ് തുടങ്ങിയതല്ല പുകവലി ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെയും അതുപോലെതന്നെ കണക്കിലെടുക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് പറയുന്നത്.

   

എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുതിർന്നവർ മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാരിലും പലപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും മരണവും കാണപ്പെടുന്നു.മാത്രമല്ലനമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഹാർഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ ചില ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വൈറ്റമിനുകളുടെ അഭാവം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത്.

അതുപോലെ കാൽസ്യം അഗ്നിഷൻ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എലമെന്റ്സിനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി കാരണമാകുന്നതാണ്. 90% ആളുകളിലും ഇന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രിയുടെ അഭാവം വളരെയധികം ആയി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ആരും അധികം വെയില് കൊള്ളുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയിരിക്കും. വൈറ്റമിൻ 30ന് മുകളിൽ ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽസിന് ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യുന്നതിന്പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്.

ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെതന്നെ കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയുള്ളൂ.അതുപോലെതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മസിലുകളും. അവിടെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *