ഇത്തരം ആരോഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക..

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകള്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ ബിപി എന്നിവ അത്രതന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും യൂറിക്കാസിഡ് എന്നത് . ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈയൊരു കാസിഡ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം അധിക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് .

   

ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് യൂറിക്കാസിഡ്. നോർമൽ ഏത് കിഡ്നിയിലൂടെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചില ആളുകളിൽ ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽകാണപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയാണ് യൂറിക്കാസിഡ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

സ്ത്രീക കൂടുതലായും യൂറിക് ആസിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിലാണ്.പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിച്ചു തന്ന വേദന പ്രധാനമായും നടക്കുമ്പോൾവേദനയ്ക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കുന്ന എന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ആസിഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ്.അതുപോലെതന്നെ ഇത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഗൗട്ടായി മാറുന്നത്. ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

പാരമ്പര്യ കാണുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് ഇന്നലെ കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞു കൂടും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *