വായനാറ്റം ഇല്ലാതാക്കി ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ..

ഒത്തിരി ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും വായനാറ്റം എന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതുപോലും ഇത്തരക്കാർക്ക് വളരെയധികം മടിയും വിഷമവും അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് വായനച്ചും കൂടുതലായും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഭക്ഷണ വിശിഷ്ടങ്ങൾ മുതൽ ബാറ്റിവരെ വായിൽ വായനാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ്.

   

മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് ഇടപഴക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും വായ്ത്തത്തിന്റെ തീവ്രതയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയു. സംസാരിക്കുന്നതിനു പോലും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും വായ്നാറ്റം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് ആത്മവിശ്വാസത്തെ വളരെയധികം സന്തോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വയനാട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മോണോ രോഗങ്ങൾ പല്ലിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം.

നീ ഇത്തരത്തിൽ വായനത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിദത്ത ഔഷധങ്ങൾ തന്നെയാണ് വായ്നാറ്റ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ളത്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ്നാറ്റം പൂർണമായും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. സസ്യഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരെക്കാൾ മാംസ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വായനാറ്റം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്തിരുന്ന ചില പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. കുരുമുളകും ഗ്രാമ്പു പിടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്തു ചില ഒറ്റമൂലികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. കുരുമുളകുപൊടി അല്പം ഉപ്പ് അല്പം ഗ്രാമ്പൂ ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്തു എന്നും രണ്ടുതരം പല്ലുതേക്കുക ഇത് വായനാറ്റം എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *