വീടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് കറിവേപ്പില വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്..

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത്. പാചകത്തിന് കറിവേപ്പില നമുക്കൊന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഗൃഹനാഥന്മാരും ഒക്കെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു മൂഡ് കറിവേപ്പില എങ്കിലും നട്ടുവളർത്തണം ഒരു വീടായാൽ നിർബന്ധമായും ഒരു കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

   

കറിവേപ്പില അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് നട്ടുവളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൃക്ഷമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത. വളരെയധികം ദേവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് കറിവേപ്പില പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കറിവേപ്പില എന്നു പറയുന്നത് ഈശ്വരാധീനമുള്ള മണ്ണിൽ മാത്രം തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി എത്ര കറിവേപ്പില ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ആ കറിവേപ്പില വീട്ടിൽ വളരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വേണ്ടത്ര ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വീട്ടിൽ വേണ്ടത്ര ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെതന്നെ.

ധനലക്ഷ്മി വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്.അതല്ലാതെ എത്ര കൊണ്ടുവന്നു വച്ചാലും അത് വളരണമെന്നില്ല എന്നാൽ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷമായിട്ടും നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറിവേപ്പില എവിടെയാണ് കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലാണ് ദോഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. അതായത് കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങൾ അത് നട്ടുവളർത്തുന്നത് ഉചിതമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ളവരോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെക്കൊണ്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *