ലക്ഷണങ്ങൾ കരൾ ക്യാൻസറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരിൽ രണ്ടുതരം ക്യാൻസറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് താരതമ്യ ശക്തി കുറഞ്ഞ വിനയൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ട്യൂമറുകളും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കാൻസർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശക്തി കൂടിയ മാലിനിയം ടൈപ്പ് ട്യൂമറകളും. ഇതിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ വിനയം ട്യൂമറുകൾക്ക് വേണ്ടി നാം കാര്യമായി ചികിത്സകൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗിയിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ.

   

അല്ലാത്തപക്ഷം ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം ചെയ്തു പൈസ വലുതായി വരുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചികിത്സ വേണ്ട പക്ഷേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ട്യൂമറുകൾ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ചികിത്സകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ലിവറിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ലിവറിൽ കാൻസർ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്.

മറ്റു ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കരളിലെ ക്യാൻസറിന്റെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് രോഗം വരുന്ന കരളിനെയാണ് ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസസ് നോൺ ആൾക്കഹോളി ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസസ് ഹെപ്പറ്റൈസർ തുടങ്ങിയ കരൾ രോഗങ്ങളാണ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഈ രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള ഫിറോസിസ് ലേക്ക്.

കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അർബുദത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ക്ഷീണം തളർച്ച കടുത്ത പനിയും വിളറിയ ചർമ്മവും കണ്ണുകളും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇനി വല്ലതും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെയധികം ലക്ഷണങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആരോഗ്യത്തിന് ഇത്തരം വലിയവിളികളെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *