സ്ട്രോക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ ആരും നിസാരമായി കാണരുത്…

ഇന്ന് ലോകത്ത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് എന്നത് ലോകത്ത് ഓരോ ആറ് സെക്കൻഡ് ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇത്തരം അറിവുകൾ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സ്ട്രോക്ക് എന്നാൽരക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക്.

എന്ന് പറയുന്നത്.തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തഗോളുകൾ ബ്ലോക്ക് സംഭവിക്കുകയോ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിയും നിരത്തശ്രാമം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് പ്ലോട്ടിങ് അതായത് ബ്ലോക്ക് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിനെ ഹിസ്ഹിമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നുംഅതുപോലെതന്നെ രക്തസ്രാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിനെ സ്ട്രോക്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഏകദേശം 85% സ്ട്രോക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

രക്തത്തിൽ രക്തം കട്ടയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹിസ്ഹിമിക് സ്ട്രോക്കാണ്. പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന രോഗികളിൽ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോക്കിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്ട്രോക്ക് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിനായി ബി ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാലൻസ് എന്നാണ്.

അതായത് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ വിടാൻ പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുകഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞുപോവുക എന്നിവയാണ് അതുപോലെഫോർ ഐസ് എന്നാണ്അതായത് കാഴ്ചകൾക്ക് മംഗൽ അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായി കാഴ്ചകൾ കാണപ്പെടുക. അതുപോലെ അടുത്തതാണ് എഫ്ഫോര് ഫീസ് എന്നാണ് ചുരുക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മുഖം കോടി പോകുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *