ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം…

ഇന്ന് ഇത്തിരി ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറയുന്നതായിരിക്കും അത് ശരീരത്തിലെ വാട്ടർആയിരിക്കും കുറയുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റ് പറയുന്നതിനാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകശരീരഭാരം കുറയുക.

   

എന്നത് വളരെയധികം ദീർഘമേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. ഇത്രമാത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കുറയുന്നില്ല അതായത് കൃത്യമായ വ്യായാമവും ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ശരീരഭാരം കുറയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും എജസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രോഗ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധശക്തി കോശങ്ങളെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നതും ഉണ്ടാകുന്ന.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എന്നത്. ചിലപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് രോഗമുള്ളവർക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമായിരിക്കും ശരീരഭാരതി.

നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിൽ പിസിഒഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരഭാരം കൂടുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ശരീരഭാരം കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ശരീരഭാരം ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളിലും പിസിയുടെ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *