ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് ഇല്ലാതാക്കാം.

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ രോഗിയുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വൃക്ക മൂത്രസഞ്ചി ഇവ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മുദ്രാവാഹിനി കുഴൽ ഇവിടെയെല്ലാം കാൽസ്യത്തിന്റെയും ഓക്സിലേറ്റിന്റെയും ഫോസ്ഫറൻസ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ട് കല്ലു രൂപപ്പെടുന്നതാണ് മൂത്രക്കല്ല്.

   

എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊതുവേ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പറയപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി മൂത്രക്കല്ല് എന്നുള്ളത് കിഡ്നി സ്റ്റോണിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതായത് കിഡ്നി രോഗങ്ങളിലേക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ. അതിനാൽ മൂത്രക്കല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക് പുറകെകിഡ്നിക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സാധ്യതയുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യമായി ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരും.

ഇത് വരാതിരിക്കുന്നതിനും വന്നവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്.ഇന്ന് കിഡ്നി സ്റ്റോറിൽ മാറ്റുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഒറ്റമൂലികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതിനെ.

സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഷുഗർ യൂറിക് ആസിഡ് അമിതവണ്ണം ജീവിതശൈലി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം മദ്യപാനം മരുന്നുകളുടെ മിതമായ ഉപയോഗം എന്നിവയെല്ലാമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർഅതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. സാധാരണയായി കിഡ്നി കല്ലിന്റെ ലക്ഷണമായി കാണപ്പെടുന്നത് കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുക എന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *