പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാം…

നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എസ്എസ്എൽസി പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഈ പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടതിലും വലിയ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തൊഴിൽ അന്വേഷികൾ പിഎസ്സി ഒക്കെ എഴുതുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരുന്നത് മൂന്നുതരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ. കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കൂ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് അത് ഏത് പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഇന്റർവ്യൂ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാദിവസവും ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ പരീക്ഷകൾ എഴുതി വലിയ വലിയ നിലകളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സത്യം. എല്ലാദിവസവും രാത്രി പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒന്നും മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.