വസ്ത്രങ്ങളിലെ എത്ര കൂടിയ അഴുക്കും പരിഹരിക്കാൻ കിടിലൻ വഴി…👌

വസ്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരയും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ പേനയും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുവേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നതിനും.

   

വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭൂതം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ പേന കോറൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇതിനായി നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പെർഫ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മഷി കര പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഡെട്രോള് അല്പം ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം.

നല്ലതുപോലെ ഒരു പൊട്ട ബ്രഷ് എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അതുപോലെതന്നെ മഷി ആയതും എല്ലാം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ അല്പസമയം വരച്ചു നൽകിയാൽ പേനയുടെ മഷി പൂർണമായും പരിഹരിക്കുന്നതിനും.

സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. വളരെയധികം ചെളി പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതുമയുള്ളതാക്കി തീർക്കാം എന്നതാണ് നല്ലവണ്ണം അലക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്പം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം വളരെ അധികം നിറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ അതിൽ മുക്കിവയ്ക്കാൻ.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.