മുടിയിലെ നര അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം. 😱

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും മുടി നരക്കുന്ന അവസ്ഥ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുന്ന നര വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മുടിയിലെ നര ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ.

   

നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലും മുടിയിൽ നരവരാതിരിക്കുന്നതിനും മുടിയേ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സഹായിക്കും. ഒത്തിരി ആളുകളിൽ മുൻപ് പ്രായമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് മുടി നരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ അതായത് മുടി നരക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നു ഇതര പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തന്നെയായിരിക്കും.

ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളെയാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുമുടിയിൽ ഒത്തിരി പാർശ്വഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നു വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ അടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനും മുടിയിലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മുടി കൊഴിച്ചലിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

മുടിയിലെ നരപരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നോട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് മുടിയിലെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി പാർശ്വഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇത് കൂടുതലും മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനും കൂടാതെ തന്നെ നെറ്റിയിലും അതുപോലെതന്നെ ചർമ്മത്തിലും തടിപ്പും ചുവപ്പു നിറവും വേദനയും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.