മുഖസൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല കൈകളുടെ ചർമ്മത്തെ യൗവനത്തോടെ നിലനിർത്താൻ. 👌

വേനൽക്കാലമായ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മാസം ആകുന്നതോടുകൂടി ചർമ്മത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാറ്റും മൂലം ചർമ്മത്തിൽ ഒത്തിരി വരൾച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ മുഖസൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും.

   

നമ്മുടെ കഴിവുകളുടെയും കാലുകളുടെയും ആരോഗ്യക്കാര്യത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിത നമ്മുടെ വേണ്ട രീതിയിൽ കണക്കിലെടുക്കാതെയും ചെയ്യും. ഇത് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൈകൾ പ്രായമായവരുടെ കൈകൾ പോലെ ഒരുപാട് ചുറ്റി ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ഡ്രൈ ആയി അനുഭവപ്പെടുക.

മരത്തൊലി പോലെ ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് ആകാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളംകൈയിൽ തന്നെ തഴമ്പ് പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുകആകെ മൊത്തം നോക്കിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രായത്തേക്കാൾ 10 വയസ്സ് മുകളിലായി ചർമ്മത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുക.കൈകൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്തും ബ്രൈറ്റും ആകുന്നതിനുസഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചർമ്മത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കഴിവുകളുടെയും കാലുകളുടെയും സൗന്ദര്യത്തെയും.

നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.ആദ്യം നല്ലത് രീതിയിൽ അഴുക്കും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും നാരങ്ങ നീരും ചേർന്ന് മിശ്രിതം നല്ലതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര എടുക്കുമ്പോൾ പൊടി പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പഞ്ചസാര എടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ചർമ്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..