എരിക്കിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ…

നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വളരെയധികം സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ഔഷധസസ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഔഷധസസ്യങ്ങളെയും അവരുടെ ഔഷധഗുണങ്ങളും പലർക്കും അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർക്ക്.

   

ഔഷധസസ്യങ്ങളെയും അവിടെ ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒട്ടും അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഒത്തിരി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വളരെയധികം ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഒറ്റമൂലിയാണ് എരിക്ക് എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരേ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് .

ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എനിക്ക് പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് 1 വെള്ളരിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് കൂടിയ മറ്റൊരു ചുറ്റുക എന്നത് വേറെ പേരിലുള്ള തൊലി ഇല്ല പൂവ് എന്നിവ പ്രധാനവും ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് .ഇത് ത്വക്കു രോഗവും ശർദ്ദി രുചിയില്ലായ്മ മൂലക്കുരു എന്നീ അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമായി .

തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ എനിക്ക് ശരീര വേദനകളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. വ്രണങ്ങൾ ഉണങ്ങുവാൻ ഇലയുടെ ചൂർണ്ണം തയ്ക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ല ഒന്നാണ് കഫം ക്രീമി കുഷ്ഠം ചൊറി വിഷം വ്രണം പ്ലീസ് രോഗങ്ങൾ കരൾ രോഗങ്ങൾ രക്തപിക്തം എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.