നല്ല കറുത്ത ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്..

മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് ഇന്ന് വളരെയധികം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പലരും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ ഷാമ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണറുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്.

   

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ.

സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന മുടിയിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നവ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുടിക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മുടിയേ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിലെ നര വരാതിരിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ.

സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവും ഇലയും ചെമ്പരത്തി പൂവും നിലയും മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നര വരാതിരിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ മിനുസത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിനും നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും നൽകുന്നതിനും ഇത്തരത്തിൽ ചെമ്പരത്തി പൂവും ചെമ്പരത്തി കാളിയും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.