കിഡ്നിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നിലനിർത്തുന്നതിനും. 😱

ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വൃക്ക രോഗികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃക്കാ ഫ്രീ മാത്രമല്ല കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന ഫെയിറുകളും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കിഡ്നി ഫെയിലിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും.

   

വേണ്ടത്ര നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും പോഷകാഹാരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറഞ്ഞുവരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ കിഡ്നി എങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടെ കൂടി നിലനിർത്തണമെന്ന് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.

കിഡ്നി മറ്റുള്ളവ ദൈവങ്ങളെ പോലെയല്ല ഒത്തിരി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ആർബിസി അഥവാ ഷിമോഗ്ലോബിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എരിത്രോബിൻഎന്നാ ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. ഇതുമൂലം കുറവുമൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അനീമിയ എന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിലനിർത്തി പോകുന്നത് കിഡ്നിയാണ്.

കാൽസ്യം ഫോസ്ഫസ്തുടങ്ങിയവരുടെ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ഫംഗ്ഷനുകളാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി ചെയ്യുന്നത്. കിഡ്നിക്ക് തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം . സ്കിന്നിലെ വേറെ അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാതെ തൊലിപ്പുറത്ത് വളരെയധികം ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ മൂത്രത്തിലെ വളരെയധികം വ്യത്യാസ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..