രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം…

പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ ആണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് കാലിനടിയിൽ സവാള വെച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങുക എന്നത് അതായത് കാലിനടിയിൽ സവാള വച്ച് ധരിച്ചതിനുശേഷം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ.

   

നമ്മുടെ പൂർവികർ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. ചിത്രം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. പല ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒന്നാണിത് സൾഫറിന്റെ ഉറവിടമായതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളും ഏറെ. പുരാതന കാലം മുതൽ ചികിത്സാ പരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഏത്തക്കുഴികൾ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് ചുരുങ്ങുന്ന രോഗമായ ആത്രോസ് ട്രോയിസ് എന്ന രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായും പുള്ളിയെ പരിഗണിക്കുന്നു. കടുത്ത ആത്മ അലർജി ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ജലദോഷം, ജലദോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമ്മാ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് കുറവ് ലഭിക്കാൻ പുള്ളി സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളിക്ക് ഔഷധഗുണം നൽകുന്നത് മികച്ച ആന്റിഓക്സി ശരീരത്തിലെ മൂലകങ്ങളെ നിർവീരമാക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉള്ളിയെ ഔഷധാവിശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

കാൽസ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സെലേനിയം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അണുബാധക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉള്ളിയുടെ കഴിവ് ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് ഇതിനുപുറമേ മുടി വളർച്ചക്കും ഏറെ നല്ലതാണ് സവോള. ഇതിലെ സൾഫർ ആണ് ഈ ഗുണം നൽകുന്നത് കഷണ്ടിയിൽ പോലും മുടിക്കാൻ സവാള സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നു.ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗങ്ങളെ ചേർത്ത് ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി നൽകും.