കൈകാലുകളിലെ തരിപ്പ് മരവിപ്പ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം.

പ്രായമായി അവരിൽ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും കൈ തരിപ്പ് അതുപോലെതന്നെ കാലുകളിൽ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക എന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായമായവരെ മാത്രമല്ല 25നും വയസ്സിനും മുകളിൽ ഉള്ളവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

   

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൈത്താറുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പും അരവിപ്പും ഇല്ലാതാക്കാം.ശരീരത്തിലെ നാഡികൾ വഴിയാണ് തലച്ചോറിൽ നിന്നും ഊഷ്മനാന നടയിൽ നിന്നും എല്ലാം സന്ദേശങ്ങളും ശരീരത്തിലെ മറ്റൊരു ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുന്നത്. ഇത്തരം നടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴപ്പ് വേദന എന്നിവയെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അധികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെതന്നെകൈകളിൽ അമിതമായി ട്രെയിൻ ചെയ്ത ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് കാർപെൽറ്റണൽ സിൻഡ്രോം. ഈയൊരു പ്രശ്നം ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ളവരെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

കുറെ സമയം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് തളർച്ച മൂലം ബെഡിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നവരെ എന്നിവരിൽ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുചില ആളുകളിൽ ദുബായ് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ മലബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് മൂത്രശങ്ക ലൈംഗികബന്ധത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലായ്മ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *