മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അഥവാ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പരിഹരിക്കാൻ ഇതാ കിടിലൻ വഴി….

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുന്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വൃക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുരൂപത്തിലുള്ള കടുപ്പമേറിയ വസ്തുക്കളാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളിൽ വളരെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരിലും ഇത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

   

കളി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ കാഴ്ച തന്നെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അത് കല്ലുകളുടെ രൂപത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന് മൂർച്ചയേറിയ അരികുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ് പ്രധാനമായും വെള്ളം കുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അതായത് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു മൂത്രത്തിൽ കല്ലുകൾ ദിവസവും കുറഞ്ഞത്.

നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം എങ്കിലും കുടിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. വേനൽ തലങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുടിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും മൂത്രത്തിലെ നിറവ്യത്യാസം മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വേദനയും മൂത്രശേഖരന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്ന അവസ്ഥയും .

ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്വാഭാവികമായി . മൂത്രത്തിൽ കല്ല് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പേരക്ക പേരക്ക കഴിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റുന്നതും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *