ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഈ വഴി പാടി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ.

വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഗുരുവായൂരപ്പൻ.ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ പോയവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചൈതന്യം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം ഇനി ഗുരുവായൂർ പോവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് മുഴുവൻ ജീവിത അവസാനം വരെ ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും പോയിരിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ.

   

ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മറന്ന് ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ ഒരു മുഹൂർത്തം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.

ഇതാണ് ഈ വഴിപാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യം ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ വഴിപാട് നേർന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരും നിങ്ങളാൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വഴിപാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നവരാണ് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരുപാട്.

നേർച്ചകൾ ഒക്കെ നേരിടുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വഴിപാട്. നിങ്ങളൊന്ന് നേർന്നു ഭഗവാൻ ഒന്നും നടത്തി നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഏതൊരു വിഷമം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനേ അറ്റം വരെ പോയാലും ആഗ്രഹം സാധിച്ചുതരും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *