കഫക്കെട്ട് , തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം..

ഇന്ന് പലരിലും വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം ആയിരിക്കും വിട്ടു വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ്മാ ജലദോഷം ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ചിത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം ഇതൊരുപക്ഷെ കഫം കിട്ടേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മസം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രനാളുകളിൽ വന്നു നിറയുന്നത് മൂലമാണ് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ.

   

ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടും മൂലമുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കഫകെട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെതന്നെകുട്ടികളിൽ അഡിനോയിഡിന്റെയും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ബോഡി ഓവർ ആയിട്ട് ഈ എലമെന്റ്സിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്മ പോലെ ശ്വാസതടസ്സം പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്നത്തെ മാറിയ വരുന്ന കാലാവസ്ഥയും അതായത് മഴയും വെയിലും മാറി മാറി വരുന്നതും പൊടി മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.കുട്ടികളിൽ മുതൽ പ്രായമായ ആളുകളിൽ വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെയധികമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നു.പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയുംഇതുമൂലം വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.പകുതി ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നലും അതുപോലെതന്നെ ധരിച്ചാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.പൂമ്പൊടികളുടെ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവരിലും കഫക്കെട്ട് വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *