മുഖം തിളങ്ങാൻ ഇതാ കിടിലൻ പ്രകൃതിദത്ത ക്രീം….

ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് പലരും പല തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒത്തിരി ആളുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അതായത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വിലകൂടിയ ഉല്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ വില്പനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

   

യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് വസ്തു ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ ഭംഗി നിലനിർത്തി ജർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലാണ്. ചർമ്മത്തെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ.

ലഭ്യമാകുന്ന ഒത്തിരി ക്രീമുകളിലും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും അതായത് സൗന്ദര്യം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന്റെ ഭംഗി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചർമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമഗാന്ധി ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്തം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ.

പുരട്ടുന്നതിന് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചില പ്രവൃത്തി മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്രീം തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മം കൂടുതൽ തിളക്കവും ഭംഗിയും നൽകുന്നതിനും നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ചർമ്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *