വായനാറ്റം പരിഹരിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ..

മുതിർന്നവരെയും കുട്ടികളിലും ഒരുപോലെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് വായനാറ്റം എന്നത് പലപ്പോഴും വായനാറ്റം മൂലം പലരും ഉൾവലിയുന്ന ശീലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കാരണം ആകുന്നു അതായത് വായ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും വളരെയധികം ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും.

   

പൊതുവിടങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോഴും വായനാറ്റം മൂലം പലതരത്തിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നവരും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരും വളരെയധികം ആണ് വായ്നാറ്റം നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായ്നാറ്റം പരിഹരിച്ച് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുളം നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വായനാറ്റം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് വായനാറ്റം എന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ ഹാലിജീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദന്തരോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും ഉമിനീരിന്റെ അളവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും നാറ്റത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സ്ഥിരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതായി നാറ്റം പലരുടെയും തുടക്കവും ആയിരിക്കും.

ഒമിനീരിന്റെ അളവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കാരണമാകുന്നത്. പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് പലരും പല തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും മത്സര കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശം ആമാശയും വൃക്ക രോഗങ്ങൾ എന്ന നാളങ്ങൾ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിലും വായനാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *