ഈ സസ്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ പറിച്ചു കളയുക…

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒട്ടനവധി സസ്യങ്ങളുടെ അതിൽ വളരെയധികം ഔഷധഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സസ്യങ്ങളുണ്ട്.സസ്യങ്ങളുടെaq ഔഷധഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പലർക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ ഇല്ല എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില പടർന്നുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രകൃതിയിൽവളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്നതിനും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൃഷിയെയും.

   

മറ്റും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. ഇത് അതിവേഗം വളർന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വള്ളി സസ്യമാണ്. ഇതിനെ പ്രധാനമായും ദൃതരാഷ്ട്രർ പച്ച എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്.ഇതിലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് പടർന്നു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾ ലൈനിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുംധാരാളംവളർന്നു പടരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ കൃഷിയെയും മറ്റും പൂന്തോട്ടത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് .

കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും ഇതൊരുഅതിനി സസ്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെതന്നെ കൃഷിയെയും മറ്റും വളരെയധികം ദോഷകരമായ ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ പാഠങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു ചെടിയിലെ കുറച്ചു ഭാഗത്ത് തന്നെ 50,000 ത്തിലധികം വിത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്ആദ്യത്തെ അപ്പൂപ്പൻതാടി പോലെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതായിരിക്കും. പറന്നു നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിത്ത് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ഇത്തരം സസ്യങ്ങളും മുളച്ചു വളരുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും മുഴുവൻ ഇത് കൈയേറി ഔഷധസസ്യങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ കാരണം ആകും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *