എത്ര കടുത്ത നടുവേദന മാറ്റുന്നതിന് ഇതാ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ..

ഇന്ന് പ്രായമായവരിലും അതുപോലെതന്നെ യുവതീയുവാക്കളിലും വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും നടുവേദന എന്നത്.നടുവേദന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നടുവേദനയെ പൂർണമായും പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.കാരണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

   

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടുവേദനയും പൂർണമായും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നടുവേദന അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാരണം നടുവേദന എന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മുറുങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

നടുവേദനയെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിൽ തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അക്യൂട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ, അക്യൂട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ, ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിൻ. എന്ന് പറയുന്നത് 3 കൊണ്ട് മാറുന്നുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാറുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാഴ്ച മുതൽ മൂന്നുമാസം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ ആണ് ക്രോണിക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.അതായത് മൂന്ന് മാസത്തിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദനങ്ങളാണ് ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

നോർമലി അക്യൂട്ട് നിന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതെ തന്നെ 80 ശതമാനം ആളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മാറിവരുന്നതായിരിക്കും. ചില വ്യക്തികൾക്ക് 30 മുതൽ 32% വരെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടുവേദനകൾ മാറാതെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. നടുവേദന എന്നത് ചില അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *