ഫാറ്റി ലിവറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്..

കരൾ രോഗം ഒരു നിശബ്ദ പോലെയാണ് അവൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം ആളുകളിൽ അല്പം വണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അതിനു അനുബന്ധമായ ചില ഡയബറ്റിക് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറുംഎല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും.എന്നാൽ കരളിനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ ഉണ്ട് എന്നത് പലപ്പോഴും അവർ അറിയാതെ പോകുന്ന പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും.

   

അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ നിന്ന് രക്തം പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫാറ്റി ലിവർ എന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കാണുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.90 ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഫാറ്റ് ലിവർ മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ.

നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിനെ പലരും അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഷുഗർ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫ്ലാറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഷുഗറാണ് എന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാര മധുരമുള്ള എന്തും ശർക്കര പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലാണ് മെറ്റബോളി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

ചില തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പോലും അതായത് മാങ്ങ പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പോലും വളരെയധികം മധുരമുള്ള കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങൾ പോലും കൂടുതൽ.അതുപോലെതന്നെ ചെറുപഴം കഴിക്കുന്നതും വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പ്രമേഹ രോഗികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അതുപോലെതന്നെ മദ്യം ഒരു തുള്ളി പോലും കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് വളരെയധികം നല്ലത്. തുടർന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *