ഈ ഇല പ്രോട്ടീൻ വളരെയധികം നൽകും കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും കുറയ്ക്കും..

പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കഴിക്കരുത് എന്നത്. അതുപോലെതന്നെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം ആയിരിക്കുമെന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നത്. വെജിറ്റബിൾസ് നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം കുറവ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

   

രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീടെ കഴിക്കാവുന്ന കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഫാറ്റി ലിവറും എല്ലാം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാടു ഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മൾബറി എന്നത് ഈ ചെടി 60 വർഷം വരെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഇലഭക്ഷിച്ചാണ് നൂൽ പുഴുക്കളും പട്ടുനൂൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അതായത് മൾബറിയിലാ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ നല്ല രീതിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഇത്തരം ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെയധികം നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ബറയിൽ എഴുത്തുന്നത് നല്ല ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആണ്.

വെജിറ്റബിൾസ് നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം കുറവ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവം എന്നത് ചതുരപ്പയറാണ്. ഇതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പയർ വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മൾബറയിൽസിനെ ഏതാണ്ട് ചതുരപ്പയറിനെ തുല്യമായ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *