തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിവിധിയും…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗം എന്നത് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണ എങ്കിലും തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസനെ കുറിച്ച് നാം അധികം ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റേത് ക്യാൻസറിന്റെയും പോലെ അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിനെയും അപകടകാരി ആക്കുന്നത്.

   

ഏത് ക്യാൻസറിന്റെയും പോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ച ഭേദമാക്കാവുന്ന ഇത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യും. തൈറോയ്ഡ് കാൻസർ പലതരത്തിലുണ്ട് കാൻസർ ഫോളിക്യുലാർ തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ മെഡിലറി തൈറോയ്ഡ് കാൻസർ അനാ പ്ലാസ്റ്റിക് തൈറോയ്ഡ് കാൻസർ എന്നിവയാണ് ഇവ. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ ആദ്യത്തെതാണ് അതായത് പാപ്പിലറി തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ.

പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ പ്രത്യേക ക്യാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന ജീനുകൾ കാരണം തൈറോയ്ഡ് കാൻസർ ഉണ്ടാകാം ഇതല്ലാതെ റേഡിയേഷൻ അഥവാ അണുപ്രസരണം ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്. സ്ത്രീകളിൽ 30 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സിനുള്ളിലാണ് ഈ കേന്ദ്ര കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ആകട്ടെ 60 വയസ്സിനും 70 വയസ്സിനും ഇടയിലാണ് ഇടയിലാണ് ഇതിന്റെ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്.

ഐഡിയ കുറവ് തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസറിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഘടകം ഭക്ഷണത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേന്ദ്ര സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.നമ്മുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *