വയറിലെ അൾസർ ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അൾസർ വിഭാഗം തന്നെ ആയിരിക്കും വയറിൽ അൾസർ ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്.എന്താണ് അൾസർ അൾസർ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കോസ്ലാണ് ഇവയുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ചെറിയൊരു രൂപത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതിനെയാണ് പ്രധാനമായും അൾസർ എന്നുപറയുന്നത്.

   

പ്രധാനമായ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അൾസർ സാധ്യതയുണ്ട്. കാണുന്ന അൾസറിന്റെ പ്രധാനമായി കാരണം ആകുന്നത്.ഇത്തരത്തിലുള്ള വയറിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബാക്ടീരിയൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത്. അതായത് എച്ച് ബൈ ലോറി എന്ന് പറയുന്നതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പ്രധാനമായും ഇതിനെ കാരണമായിത്തീരുന്നത്.അതുപോലെതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

വേദനസംഹാരികൾക്ക്എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനുകളും അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായിരുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ സ്ഥിരമായി ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വയറിനുള്ളിൽ അൾസർ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് പുകവലി ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം മദ്യപാനം എന്നിവയെല്ലാം .

പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന വേദനയ്ക്കും ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ മറ്റ് കാരണങ്ങളാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള എരുവും മസാലകളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വൈറുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാരണമായിരുന്നതായിരിക്കും.ഇത്തരത്തിൽ കുറെ കാലങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മത്സരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസറും അസുഖത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *