ദുർഗന്ധത്തോടെയുള്ള അതോവായു പരിഹാരം കാണാൻ പരിഹരിക്കാൻ.

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ മൂലമുള്ള പ്രശ്നം. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതിനെ വളരെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അതോവായു എന്നത് ദുർഗന്ധത്തോടെയുള്ള അതുവഴി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് .

   

അതായത് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷേ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാകും അതോ വായോ. ഇത് എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ജന്തുക്കളും ദഹനപ്രക്രിയയിലൂടെ പുറംതളുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ പാതാളങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് അതോ വായു.

കുടിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ പെടുന്നതോ രക്തത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്നത് ഭക്ഷണം തേക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് ആയ വാതകങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തുപോകുന്നത്. ആരോഗ്യവാനായ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 14 തവണ പുറത്തുവിടുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. അതോ വായോ പുറംതുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധൻ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വൈറൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്വിയർക്കുക എന്നത്.

അഥവാ വായു പുറം തള്ളുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതാണ്.പൊതുവേ ചിട്ടയായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെയധികം മടിയാണ് കിട്ടുന്നതെല്ലാം തോന്നുന്ന സമയത്ത് കഴിച്ച് ശീലിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ആഹാരത്തിന്റെ ശീലം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *