ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ ക്രിയാറ്റിൻ അളവ് കൂടും.

പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നഅവസ്ഥയെ പറ്റി.എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ക്രിയാറ്റിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിൽസിന്‍റെ ഡെവലപ്മെന്റിനു വേണ്ടി വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്.

   

പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയൂർക്കാസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രിയാറ്റിൻഅയ്യോ പ്രത്പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവ രണ്ടും വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ്.ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മുടെ വൃക്ക സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽനമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ അളവ് കൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

സാധാരണ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നതിനോട് സാധ്യതയുണ്ട്നേരത്തെ സമൃദ്ധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് കിഡ്നി രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്ന സമയത്ത്കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിപി നോർമൽ ആകാൻ വേണ്ടി മെഡിസിനുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇടവിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലും ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

അതുപോലെതന്നെ പ്രമേഹ രോഗമുള്ള ആളുകളാണ് പോലും ആയിരിക്കും. കിഡ്നിയിലെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അടിച്ചുമാറ്റുന്നത് പിന്നീട് യൂറിയയുടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കൂടുതലായും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിഡ്നിയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വരും ഇതുമൂലം ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *