ജലദോഷം തുമ്മൽ മൂക്കൊലിപ്പ് തുടങ്ങിയ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിന്…

ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ വളരെയധികം കോമൺ ആയി അതായത് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് തുമ്മൽ എന്നത്. മൂക്കിൽ വളരെയധികം ഇറിറ്റേഷൻ അനുഭവപ്പെടുകിൽ അതുപോലെ കണ്ണു ചൊറിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിട്ടു മാറാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.

   

പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടുദിവസം മരുന്നു കഴിച്ച് മാറി എന്ന് വിചാരിച്ച് ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയത് സൈനസൈറ്റിസ് ചുമ്മാ കഫക്കെട്ട് എന്നിങ്ങനെ ആയി മാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അലർജി എന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യം ചൊറിച്ചിലുമായി നിൽക്കില്ല ആദ്യം ജലദോഷം കെട്ട എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് മരുന്നു കഴിച്ചു കൊണ്ട് മാറി വീണ്ടും അത് രൂപപ്പെടുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ അതിരാവിലെ ഒരു മൂക്കലിപ്പും ആയിട്ടായിരിക്കും എന്നും കാണപ്പെടുക. ഇങ്ങനെ ജലദോഷം തുമ്മലും ദീർഘനാളത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ശ്വാസംമുട്ടൽ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മാത്രമല്ല ആസ്മ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പലപ്പോഴും പലരും ജലദോഷവും തുമ്മലും അതുപോലെ ആസ്മയും എല്ലാം വേറെ അസുഖമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അലർജി രോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഈ ജലദോഷവും തുമ്മലും എന്നതല്ല. എന്നാൽ ഈ രോഗം പ്രമേടെ കൂടിക്കൂടിയും ആത്മ എന്ന രോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.