സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ പരിഹരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ എനിക്കും ക്യാൻസർ എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ശരീരം കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗത്തെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളും അവഗണിക്കാതെ അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

   

ക്യാൻസർ അസുഖങ്ങൾ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താവുന്നതും വൈകുംതോറും രോഗം വർഷയും ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാൻസർ ജീവനെടുക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. പൊതുവിൽ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്നേരം ക്യാൻസറാണ് വയറിലുണ്ടാകുന്ന കാൻസർ. നെഞ്ചരിച്ചിലും ശർദ്ദിയും പതിവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വയറിലെ ക്യാൻസറിന്റെ പത്തു ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ദഹന കുറവ് നെഞ്ചരിച്ചിലും.

അസിഡിറ്റിയും ഭക്ഷണശേഷം സാധാരണമായിരിക്കും കാര്യം അപകടം ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ വയറിലെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം ഭക്ഷണശേഷം പതിവായുള്ള നെഞ്ചരിച്ചിലും ദഹനക്കുറവും അസിഡിറ്റിയും എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ട്യൂമറിനുള്ള ശ്രമമാണ് ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ട്യൂമർ വലുതായാൽ ചെറുകടലിൽ ഭക്ഷണത്തെ തടയും അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പതിവായാൽ കഴിച്ച് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നവർ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഭക്ഷണവും ലളിതമായ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാലും വയറു നിറഞ്ഞതായും വിശപ്പ് മാറിയതായും തോന്നുന്നത് അപകടത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതും ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തി തോന്നുന്നത് ഇത് കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ വളർച്ച ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെ തടയുന്നത് വയറു നിറഞ്ഞു എന്ന തോന്നൽ കാരണമാകാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *