നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ശരീരം പ്രകടമാക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ.

രക്തത്തിൽ കാണുന്ന മെഴുക് പോലുള്ള വസ്തുവാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇവ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ തോതി ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊഴുപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ രക്തക്കുഴകളിൽ അടയുകയും ഹൃദയധം ഉൾപ്പെടെ പല സംഗീതകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താലുള്ള ഭീതി നിലനിൽക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യം വേണ്ട കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞു.

   

പോയാൽ എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരണകാരണത്തിന് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ പേടി മുതലെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊളസ്ട്രോളിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും എന്നാൽ ഇതേ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളിൽ കുറവായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ന്യായമായും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൊളസ്ട്രോളും പ്രമേഹവും ഒക്കെ വളരെ സാധാരണമായ രോഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ അടിയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള.

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. സ്റ്റിറോയ്ഡുകൾ പിത്തരസം വിറ്റാമിൻ ഡി തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സമുന്നയത്തിന് മുൻഗാമിയായി കൊളസ്ട്രോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് അമിതവണ്ണത്തിൽ തുടങ്ങി ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ വര ബാധിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പലപ്പോഴും.

ആളുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ അളവുകൾ വലിയ തോതിൽ കൂടുന്നത് ഭാവിയിൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും അതിനാൽ കൊളസ്ട്രോൾ അളവിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ 200 കടൽ ഉടൻ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതില്ല ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും വ്യായാമം ശീലമാക്കി ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *