ഫാറ്റി ലിവർ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം.

കരൾ രോഗം കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുതിർന്നവർ മാത്രമല്ല കുട്ടികളിലും ഇത് വളരെയധികമായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് 12 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ ഉള്ളതായി ആണ് പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു കോമൺ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി ഫാറ്റി ലിവർ എന്നതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വലതുവശത്ത് വയറനു മുകളിൽ വാരിയലിന് താഴെയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നഒരു ഓർഗൺ കരളുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ 2% കരളിന്റെ തൂക്കം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന് ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിത്തരസം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കരളിൽ വെച്ചാണ്.അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോൺസിനുകളിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും.

മെറ്റബോളിസം മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നതും ലിവറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്കുള്ള സ്കൂൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ലിവറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്നേഹമുള്ളഞാൻ വളരെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ കളറിലാണ്.അവിടെ കരളിന് ചെറിയ അണുബാധ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ലിവർ തന്നെയാണ് പാതകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും.

രോഗങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ സ്വയം ചികിത്സ നൽകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ അസുഖം വന്ന് പകുതി മുറിച്ചു മാറ്റിയാലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും ലിബറ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എല്ലാം സുഖകരമായി തന്നെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ കോശങ്ങളിൽ കോഴിപ്പടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് ഫാറ്റ് ലിവർ.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *