ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

നമുക്ക് മൂത്രാശയെ കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഈ രോഗം സ്ത്രീകളെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയാണ് പുരുഷന്മാരെ ബാധിക്കുന്നത് വരണ്ടതും ചൂടുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. മറ്റു രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചികിത്സയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ചില രോഗികൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ.

കാണിക്കുമെങ്കിലും മറ്റു പലർക്കും ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല. രോഗം നിർണയിക്കുവാൻ സമയം വൈകുന്നേരം അനുസരിച്ച് ചികിത്സയും കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകും. സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇടപെട്ട് നല്ല പനി മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വേദന ഇടപെട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കുവാനുള്ള തോന്നൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം കാണുന്നത് കഠിനമായ വേദനയാണ് പ്രകടമാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകാതെ.

   

തന്നെ ഇതിനുള്ള പരിശോധന നടത്തുകയും മൂത്ര പരിശോധനയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പരിശോധന രീതി അതല്ലെങ്കിൽ രക്തവും പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ സിടി സ്കാൻ എക്സ്-റേ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പോലുള്ള പരിശ്രമ പരിശോധന രീതികളും എടുക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ വേനൽ കാലങ്ങളിൽ ആണ് വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തല്ലു വരാറ് എന്ന് പറയാറ്.

എന്നാൽ വേനൽ കാലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും വിഷമുള്ള വസ്തുക്കൾ കിഡ്നിക്ക് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ജലം ഇവയെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു പ്രക്രിയ വൃക്കയിൽ കല്ലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ഏഴ് മുതൽ 8 ക്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്വളരെ നല്ലതാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *