ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ വയറിലെ പുണ്ണ് പൂർണമായി മാറാൻ.

ഞാനൊന്നും നിങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും പുണ്ണ് വരാറുണ്ട് നമ്മളെ വായയിലുള്ള ഈ മിനുസമായിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്ങിന്റെ അവിടെ ചെറിയ മുറിവുകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെള്ള പാടൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. വട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് വാഴക്കകത്ത് പുണ്ണ് വരാറുണ്ട്.

   

അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ സ്റ്റോമെകിലും ഇതേപോലെ മുറിവുകളോ പുണ്ണുകളോ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ആണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വായിക്കും ഈ വൈറൽ ഒക്കെ ഒരു കവറിങ് പോലെയാണ് ഈ മ്യൂക്കസ് മെമ്മറി അതായത് മിനുസമായുള്ള പ്രതലമുണ്ടാവുന്നത്.

എന്നാൽ അതിനു മുറിവുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ നെഞ്ചരിച്ചിലും അതുപോലെതന്നെ വരുന്നത്. എന്താണ് ഇതെല്ലാം കാരണങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ അസുഖം വരാറുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ചില ബാക്ടീരിയകളുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഗ്യാസിക് അൾസറിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം. അതിൽതന്നെ എക്സ്പൈലോറി ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ കണ്ടായിട്ടുള്ള ഫുഡിലൂടെയാണ്.

നമ്മൾ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് ചില മുറിവുകളും കേടുപാടുകളും വരുത്തുമ്പോഴാണ് ഗ്യാസ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സ്. ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് അറിയുന്നതായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്ന താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *