പ്രമേഹരോഗം ഇങ്ങനെയാണ് വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്നത്..

ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രമേഹം എന്നത് പ്രമേഹം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹരോഗികൾ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രമേഹം വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് . ശബ്ദത്തിനായി തുടങ്ങിയ സാവധാനം സംഗീതകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാര്യമായ ചില ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രമേഹം തന്നെ ചിലപ്പോൾ അറിയിക്കില്ല പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും.

   

പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യത കൂടുന്നത് മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രമേഹ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് പ്രമേഹരോഗികളിൽ ഇന്ന് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും വൃക്കകളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം എന്നത് പ്രമേഹം അനിയന്ത്രിതമാകുന്നതോടെ ഇത് വൃക്കകളെ ഹൃദയം നാഡി കണ്ണുകളെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടുമിക്ക അവയവങ്ങളെയും പ്രമേഹം ആക്രമിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സങ്കീർണമായ നിരവധി ധർമ്മങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന അവയവമാണ് വൃക്കകൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ആവശ്യമില്ല സ്വീകരിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ് മലിന രക്തം വൃക്കയിലെത്തിയത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഓരോ വൃക്കയിലെയും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന നെഫ്രോണുകളാണ് നെഫ്രോണുകൾക്കുള്ള രക്തമാണ്അരിച്ചെടുക്കൽ.

പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതും എന്നാൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഇത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് പ്രമേഹ രോഗി പൊതുവേ വൃക്കകളുടെ ജോലിഭാരം കൂടുന്നതിനെ കാരണമാവുകയും ധാരാളം ഗ്ലൂക്കോസ് അടങ്ങിയ രക്തം അരിച്ചെടുത്തുകൾ ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *