ഇത്തരം ചികിത്സാരീതികൾ മുടികൊഴിച്ചിൽ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും

മിക്ക ആളുകളും നിർത്താതെ പരാതി പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുടികൊഴിച്ചിലാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുടിയോടുള്ള പ്രണയം പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. നീണ്ട ഇടത്തൂർന്നാ മുടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ മാത്രം പലർക്കും കഴിയാറില്ല. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ആദ്യം ഭരണകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ എന്നിവ ദിവസവും ശീലമാക്കുന്ന മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ്. പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

   

മുടികൊഴിച്ചിൽ മുടികൊഴിച്ചിലും മുടിയുടെ ബല നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഭക്ഷണക്രമം ജീവിതശൈലി ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽപ്പെടുന്നു പലതരം വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചു മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറാത്തവർക്ക് വിദഗ്ധമായ ചികിത്സാരീതികൾ അവലംബിക്കാം അവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം. കീഴ്പെടുത്ത് പതിയെ മുടിയകുമ്പോൾ തന്നെ മുടി പൊട്ടി പോരുന്നത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ.

വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ടാകില്ല മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെയും വിടാതെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം മുടിയുടെ ആരോഗ്യക്കുറവ് തന്നെയാണ് എന്നറിയുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ പതിവായിട്ടുള്ള കേശ സംരക്ഷണ രീതികൾ മികച്ചത് അല്ലാതെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആശ്വാസകരം അടങ്ങിയ ക്യാഷ് സംരക്ഷണം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കാനും.

സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യാപകമായി രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട് ഇവയിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈനദിന ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാം അതുപോലെതന്നെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ ആയ സമ്മർദ്ദം കോശം കേശ സംരക്ഷണം മുടിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ഹോർമോൺ അളവ് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *