വൃക്ക രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

കാലഘട്ടത്തിൽ വൃക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കും.പ്രധാനമായും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ട് ബിപി കൺട്രോൾ ആകുന്നില്ല അതുപോലെ കാൽപാദങ്ങളിലും മുഖത്തുംകണ്ണിനു ചുറ്റും നീര് വരുന്നു.

   

എന്നിങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു ഇതിന് ഒരു പരിധിവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നത് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ജോഡികളാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രണ്ടു വശത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു 150 ഭ്രാന്താരം ആണ് ഇതിനുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രത്തിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടധർമ്മം.

ഇതിനായി ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏകദേശം 4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം രക്തവും ഒരു തവണ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്തു നിലനിർത്തുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ എല്ലുകൾക്കും പല്ലുകൾക്കും ബലം നൽകുന്ന വൈറ്റമിനുകൾ അതുപോലെതന്നെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും.

അതിനെല്ലാം വൃക്കകളുടെ സഹായം വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെഡിപി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.രണ്ടു തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി തകരാറുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ കിഡ്നി അണുബാധകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത്.പ്രധാനമായും മലേറിയ ഡെങ്കിപ്പനി എലിപ്പനി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് മുഴുവനായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *