അടുക്കളയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്…

വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ഇടമാണ് ഒരുപക്ഷേ പൂജാമുറിയോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി വർദ്ധിക്കുന്ന ഇടം ലക്ഷ്മി ദേവി സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടമാണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കള സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അടുക്കള നന്നായില്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം നന്നാകില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ.

   

സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ആ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യം വന്നു നിറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത. വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചില വസ്തുക്കൾ നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവികർ മുൻതലമുറക്കാരും ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെങ്കിലും പലർക്കും.

അത് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് നൽകുകയും അവരുടെ കഷ്ടതകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. ഒരുപക്ഷേ ഈയൊരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന് എത്ര അടുത്ത ബന്ധു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എത്ര അടുത്ത സുഹൃത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ എത്ര വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *