വീടിന്റെ കന്നിമൂല ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ജീവിതം ഐശ്വര്യ പൂർണമായിരിക്കും..

നമ്മുടെ വീടിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് മൂലയാണ് കന്നിമൂല. ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു വീട് വെച്ചാലും നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ പോയാലും ഒക്കെ വാസ്തുപരമായി വേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂല എങ്ങനെയാണ് എന്നത്. പലരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ആകട്ടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് വീടിന്റെ കന്നിമൂലം എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ്.

   

എത്ര വലിയ വീട് വെച്ചാലുംഎത്ര ചെറിയ വീടും ഞാൻ വീടിന്റെ കന്നിമൂല ശരിയല്ലാ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ശരിയാകുകയില്ല.ഒന്നും ശരിയാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ എപ്പോഴും വളരെയധികം സങ്കടങ്ങളുംകുടുംബത്തിന് വഴക്കുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ധനത്തിന്റെ വരവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ധനം വന്നാൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭ്യമാവുകയില്ല. വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുത്തുടരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുംകലഹിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലും ജീവിതം വളരെയധികം സഹനയുമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

ഈ അവസ്ഥയാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂലം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ കടബാധ്യത ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭാര്യഭർതൃ ബന്ധത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾപൊതുതരത്തിലും എല്ലാ കടയുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഭാഗ്യം തുടയ്ക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക.പട്ടിത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *