നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂച്ച വന്നു കയറിയാൽ അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ

വളരെയധികം പ്രത്യേകം നിറഞ്ഞ ജീവിയാണ് പൂച്ച മനുഷ്യർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത പല ശക്തികളും പൂച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുവാനും പൂച്ച മിടുക്കനാണ് വളരെ പാവത്തെപ്പോലെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെ ഏതെങ്കിലും കോണിലും ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവി എന്ന് മാത്രമാണ് പൂച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ പിടിക്കുവാനും മനുഷ്യനോ ഒരു കൂട്ടനും വേണ്ടിയും പൂച്ച വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും പൂച്ചകൾക്ക് ഉണ്ട്.

   

പട്ടി പൂച്ച തുടങ്ങിയ പലരും വീട്ടിൽ വളർത്താറുണ്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ അതേ പരിചരണം പലരും നൽകുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ അറിഞ്ഞോളൂ വീട്ടിൽ പൂച്ച വളർത്തുന്ന ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും അലർജി പോലുള്ള പല രോഗങ്ങളും ചെറുക്കാൻ പൂച്ചയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഗവേഷകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പൂച്ച സ്വന്തമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിയോ രോഗങ്ങളാൽ മരണപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്.

ധാരാളം നാടോടി അടയാളങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പൂച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൂച്ചകളുടെ നിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റം പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത പൂച്ചകളെ കുറിച്ച് പരാജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് അടയാളങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ അന്ധവിശ്വാസികൾ അത്തരം പൂച്ചകളും മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പൂച്ച വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയാൽ എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ട്.

പുരാതനകാലം മുതൽ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച ആദ്യം ഒരു പുതിയ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നല്ല ശകലമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. പൂച്ചകളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഒരു കറുത്ത പൂച്ചയെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം കാരണം അത് മിന്നലിനെ ആകർഷിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *