എത്ര എണ്ണമെഴുക്കുള്ള പാത്രങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കിടിലൻ ടിപ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം തിരിച്ചു നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം ലഭ്യമാകുന്നത് പേപ്പർ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേപ്പർ കവറുകൾ മുകളിൽ കവറിങ് ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൈപിടിക്കുന്നതിന്.

   

വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പേപ്പർ ബാഗുകൾ അടച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ ടിപ്സിനെ കുറിച്ച് പേപ്പർ നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും ബസ്സിലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ പിടിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഇത് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം പേപ്പർ കവറിന്‍റെയും കവറുകളുടെ അറ്റമെടുത്തു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയില് പേപ്പർ ബാഗുകളും അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഉപയോഗിക്കാൻ ടിഷ്യൂ പറയുന്നത് ഇതിനായി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നെയ്യുള്ള പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്താലും അതുപോലെതന്നെ എഫിഷൻ അതുപോലെതന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ പാത്രങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം.

സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനു മുൻപ് അല്പം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഈ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെയും മറ്റു കുറവുകളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ സഹായിക്കും . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..