കറ്റാർവാഴയുടെ ഞെട്ടിക്കും ഔഷധഗുണങ്ങൾ…

എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തേണ്ട ഒന്നാണ് കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴയുടെ ഞെട്ടിക്കും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.ത്വക്കിലെ തടിപ്പ് മാറുവാനും മൃദുത്വവും നിറവും തിളക്കും നൽകി ത്വക്കിന് ഭംഗി കൂട്ടാനും കറ്റാർവാഴയുടെ നീരിന് കഴിയും. മാംസളമായ കറ്റാർവാഴ ഇല പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ പൾപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത് ആ പഴുപ്പ് കൈകൾ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ചർച്ചയിൽ വരണ്ട കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലും പുരട്ടുക. ഈ പൾപ്പ് 20 മിനിറ്റ് നേരം.

   

ചർമ്മത്തിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈർപ്പവും തിളക്കവും ഉള്ള ചർമം ലഭിക്കും. ഈ പൾപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനായി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. നാവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കറ്റാർവാഴയുടെ പൾപ്പ് നാവിൽ പുരട്ടിയ ശേഷം അഞ്ചു മിനിറ്റിനു ശേഷം കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇതൊരു ദിവസം നാല് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാവിലെ വ്രണത്തെ ഇല്ലാതാക്കും .കറ്റാർവാഴ തലയിൽ പുരട്ടുന്നത് തണുപ്പും.

ഈർപ്പം എങ്ങനെ നിർത്താൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും തലയോട്ടിയിലെ വരൾച്ചയും മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അകറ്റാനും ഇത് ഏറെ സഹായിക്കും. അമൃതവും ഉത്കണ്ഠകളും നിങ്ങളെ അലട്ടുമ്പോൾ ശാന്ത ഗുണങ്ങൾ പകരാൻ തലയോട്ടിയെ തണുപ്പിക്കാനായി കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവച്ച് അതിരാവിലെ അതെടുത്ത്.

പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് മൂന്നു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറ്റാർവാഴ ജെൽ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് തലയിൽ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് തലയിൽ പുരട്ടിയിരുന്നതിനുശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കറ്റാർവാഴ.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.