നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ….

നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് . ലോ ഓഫ് അട്രാ ഉള്ള ഒരു പവർഫുൾ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഫർമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ആ നല്ല വാർത്ത നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഫർമേഷൻ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.

   

ആദ്യം തന്നെ അഫർമേഷൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഫർമേഷൻ എന്നാൽ ഉപബോധമനസ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് നല്ല പോസിറ്റീവായ ഒരു വാക്കെടുക്കുക അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ അത് നമ്മുടെ ആട് മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിൽ പതിക്കുന്നതാണ് ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെങ്കിലും ശരി അത് നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സിൽ പതിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യങ്ങളായി തീരുന്നതാണ്.

മാത്രമല്ല ആര് ശ്രമിച്ചാലും അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കില്ല പൊതുവായി അഫർമേഷൻസ് എന്നാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല മറിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയും ഷോട്ടായുമുള്ള സെന്റെൻസ് ആവണം ഇനി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നാൽ അഫർമേഷൻ സെന്റൻസിൽ നെഗറ്റീവായ ഒരു സെന്റെൻസ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കുപോലും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ അഫർമേഷൻ സെന്റൻസ് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.ഈ പ്രവാചകൻ ഒരുതരത്തിലുള്ള പരിമിതികളും ഇല്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ഒരുതരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന്അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.